Hangasmäen paineviemärivuodon jatkotoimenpiteet

Hangasmäen paineviemärivuodon jatkotoimenpiteet

31.08.2020

Hangasmäen paineviemärivuoto johtui putkeen tulleesta halkeamasta. Vuoto oli ensin hiljalleen kyllästänyt putkikaivannon ympäristöä ennen sen tunkeutumista pintaan. Roskia ja lietettä on päästössä ollut poikkeuksellisen vähän. Paineviemärilinjassa kulkevassa jätevedessä myös roskattomien teollisuusjätevesien osuus on vuotoaikana ollut korkea. Lika-aineet olivat lähes täysin liukoisessa muodossa, joten kiintoainekuorman takia erityistä puomitus- tai patoamistarvetta ei ollut. Maaperään pidättynyt kiintoaine ja maahan pidättyneet ulosteperäiset mikrobit hajoavat itsestään maamikrobien toiminnan seurauksena.

Hangasmäen paineviemärivuodon vaikutuksista purkuvesistöön on pyydetty KVVY Tutkimus Oy:ltä (Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys) lausunto, joka valmistuessaan toimitetaan viranomaisille ja Pro Hauhonselälle. Tarkkailua jatketaan viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Eteläistenjärven laatu on kuitenkin selvästi pysynyt uimaveden laatuluokituksessa kategoriassa ”erinomainen”. Hauhonselälle kohdistuva kertaluonteisen lisäyksen ravinnekuormaan on alustavasti arvioitu olevan promilleja tämän vuoden kokonaiskuormassa.

Vastaavien tapausten ennaltaehkäisemiseksi, Rotkolan painelinjan ongelma-alue tullaan uusimaan. Alustavien tutkimusten mukaan uusimista on tehtävä vähintään 400 metrin matkalta. Samassa yhteydessä uusittaneen myös Rotkolan pumppaamo. Tämän vuoden lopulla uusitaan saman siirtoviemärin toisesta ongelmakohdasta 300 metriä Kankaisten ja Velssin välillä. Siirtoviemärin Hämeenlinnan päähän rakennetaan mittakaivo, jotta valvontaa voidaan tehostaa vesitaseiden osalta.

Päästöt viemäröintijärjestelmästä herättävät ymmärrettävästi huolta, ja HS-Veden tavoitteena on vähentää niiden määrää. Valitettavasti viemäriverkostojen saneeraamisella, kunnossapidolla ja etävalvonnan kehittämisellä päästöjä ei saada täysin estettyä, sillä putki- tai laiterikon tai sähkökatkon vaara on aina olemassa. Viemäröintijärjestelmän rakentaminen ja ylläpitäminen täysin päästöttömäksi johtaisi valtaviin lisäkustannuksiin yhteiskunnan kannalta marginaalisin lisähyödyin. Viemäritukoksista johtuvia ympäristöpäästöjä esiintyy myös niin kauan, kun viemäriin laitetaan sinne kuulumattomia tavaroita tai ainetta, kuten esimerkiksi vaatteita, vaippoja, desinfiointipyyhkeitä tai paistorasvaa.

 

Jukka Meriluoto

toimitusjohtaja

puh. 03 621 2280

jukka.meriluoto@hsvesi.fi

 

Päivitetty 9.9.2020: Lisätty linkki (alla) Hämeen ELY-keskuksen tiedotteeseen jätevesivuodon ympäristövaikutuksista