Käytetäänkö vesihuoltoon verorahoja?

Ei käytetä. Kaikki HS-Veden menot katetaan yhtiön asiakkailta perityillä maksuilla.