Miksi vesi on joskus harmaan sameaa?

Lämmenneessä vedessä on aina ilmaa, joka poistuu nopeasti vesilasissa seistessään. Jos kylmä vesi on harmaata, niin vesijohtoverkostoon on päässyt ilmaa esim. vesikatkojen tai vesijohtoverkoston rakennustöiden johdosta. Ilmaa sisältävä vesi ei ole terveydelle vaarallista ja sitä voi käyttää normaalisti. Ilmakuplien poistuminen vesijohtoverkostosta voi kestää kauankin.