Miksi vesi on joskus ruosteista tai melkein mustaa?

Syynä on yleensä joko HS-Veden tai kiinteistön omasta vesijohtoverkosta peräisin olevien kerrostumien (rauta ja mangaani) irtoaminen. Irtoaminen johtuu useimmiten siitä, että veden virtaussuunta on tilapäisesti muuttunut verkoston korjaus tai muutostöiden johdosta. Virtaussuunnan muuttuminen ja tästä aiheutuva veden värjäytyminen voi johtua myös äkillisestä suuresta vedenotosta (esim. palokunta tulipalotilanteissa). Mikäli vesi ei muutu normaaliksi kohtuullisen juoksutuksen jälkeen, ota yhteys HS-Veteen (ks. hsvesi.fi/yhteystiedot).

Tällainen vesi ei yleensä ole terveydelle vaarallista, mutta veden juomista on silti syytä välttää, kunnes haitta poistuu. Pyykkejä ja vesikalusteita vesi saattaa kuitenkin värjätä.