Lammin tuloviemärin ja vesijohdon saneeraus

Lammin tuloviemärin ja vesijohdon saneeraus

HS-Vesi saneeraa Lammin taajamassa sijaitsevan alueen pääviemärin välillä Vääksytie – Niippalantie, noin 1100 metrin matkalta. Samassa yhteydessä saneerataan jakeluvesijohtoa noin 300 metrin matkalta välillä Vääksytie – Häkylätie. Saneeraustyöt suoritetaan pääosin kaivamattomilla menetelmillä. Menetelmäsaneerattava vesijohto pakkosujutetaan ja menetelmäsaneerattava viemäri sukitetaan, mutta jäteveden kaivot saneerataan uusilla kaivoilla. Osa urakka-alueesta toteutetaan aukikaivulla.

 

Häiriöt liikenteelle ja vedenjakelulle

Työt aiheuttavat haittaa alueen liikenteelle kaduilla ja kiinteistöille. Kulku kiinteistöille pyritään mahdollistamaan, mutta tähän saattaa tulla lyhyitä katkoja, joista urakoitsija tiedottaa etukäteen ko. kiinteistöjä.

Saneerauksen aikana viemäröinti toimii keskeytyksittä, mutta veden jakeluun aiheutuu lyhyitä katkoja, joista tiedotetaan kiinteistöjä etukäteen.

 

Väliaikainen vedenjakelu

Kiinteistöt, jotka sijaitsevat vesijohdon saneerausalueella, tullaan työnaikaisesti liittämään väliaikaiseen vedenjakeluun. Liitos tehdään kiinteistön tonttijohdosta tontinrajan läheisyydestä. Näille kiinteistöille tullaan hyvittämään vesilaskussa takautuvasti 10 m3, mahdollisen huuhtelutarpeen vuoksi.

 

Tiedottaminen

Työn aikaisesta tiedottamisesta vastaa urakoitsija. HS-Vesi kuitenkin tiedottaa suunnitelluista ja äkillisistä vedenjakelukatkoksista lähtökohtaisesti tekstiviestipalvelulla.

Tilaa häiriötiedotteet tekstiviestillä.

 

Kohteen urakoitsija

Vision Infra Oy

Työnjohtaja, Elias Leinonen, puh. 050 308 4989

Vastaava työnjohtaja, Toni Hakala, puh. 050 313 1994