Tampereentien ja Kasarmikadun vesijohdon saneeraus

HS-Vesi saneeraa kunnallistekniikkaa Tampereentiellä ja Kasarmikadulla välillä Lukiokatu-Linnankasarmi. Työn toteutusaika on loka-marraskuu 2021.

Työ vaikuttaa alueen liikenteeseen kaduilla ja kulkuun kiinteistöille. Kulku kiinteistöille pyritään mahdollistamaan, mutta työstä aiheutuu lyhyitä katkoja, joista urakoitsija tiedottaa etukäteen ko. kiinteistöjä.

Saneerauksen aikana viemäröinti toimii keskeytyksittä, mutta vedenjakeluun aiheutuu lyhyitä katkoja, joista tiedotetaan kiinteistöjä etukäteen.

Vesihuoltoverkon toimintavarmuuden takaamiseksi HS-Vesi uusii saneerauksen tarpeessa olevan vesijohdon runkoputken. Työ toteutetaan sujuttamalla vanhan vesiputken sisään uusi putki. Kaivantoja tulee ainoastaan työn aloitus ja lopetus kohtiin, sekä tonttivesiputkien liitoskohtiin.